CENTRUM PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU BOLESTÍ HLAVY

I. neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

„Migrénou trpí každý sedmý člověk. Pokud jste se s ní nesetkali doma, určitě řádí u vašich sousedů nebo kolegů.“

I. neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je od roku 2002 součástí akreditované sítě pracovišť zaměřených na diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Jeho cílem je poskytovat specializovanou péči pacientům s bolestí hlavy (migréna, tenzní typ bolesti hlavy, cluster headache) a obličejovou bolestí.

Pacient může využít jednorázovou konzultaci či dlouhodobé sledování

Používáme moderní léčebné postupy, včetně biologické léčby migrény

Výhodou centra je dobrá dostupnost diagnostických metod a přímá návaznost na lůžkovou péči

Centrum se podílí na edukačních aktivitách a je zapojeno do provádění klinických studií

KDY SE NA NÁS OBRÁTIT?

Sledování v Centru pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy je vhodné pro pacienty trpící migrénou 7 a více dnů v měsíci. Pro pacienty s nižším výskytem záchvatů migrény může být dostačující léčba doporučená praktickým lékařem nebo neurologem.

Migréna

Migréna

Migréna je dlouhodobé onemocnění, které se projevuje opakovanými záchvaty bolestí hlavy s nepříjemnými doprovodnými příznaky. Migréna postihuje okolo 12% populace, ženy zhruba třikrát častěji než muže. V rozvoji tohoto onemocnění hrají roli genetické a hormonální faktory, mohou se spolupodílet i vlivy zevního prostředí. K nejvyššímu výskytu záchvatů dochází v období ekonomicky produktivního věku, což s sebou nese významné negativní dopady na život pacienta a jeho rodiny.

Příznaky migrény

Záchvat migrény trvá obvykle 4-72 hodin a projevuje se nejčastěji jednostrannou tepavou bolestí hlavy, velmi často se střední až vysokou intenzitou bolesti. Bolest je doprovázena nevolností, zvracením, světloplachostí a přecitlivělostí na zvuky. Bolest i doprovodné příznaky jsou typicky zhoršovány fyzickou aktivitou což výrazně narušuje běžné denní aktivity a omezuje práceschopnost. Pacient se při záchvatu migrény obvykle stahuje do tmavého a nehlučného prostředí.

Typy migrény

Nejčastějším podtypem je migréna bez aury, která se projevuje bolestí hlavy a doprovodnými příznaky. Zhruba jedna čtvrtina migreniků zároveň trpí migrénou s aurou. Aura je krátkodobá, plně vratná smyslová porucha (zraku, kožní citlivosti) nebo nebo porucha vyjadřovacích schopností (řeči). Aura ustupuje samovolně do 1 hodiny od vzniku a je následována záchvatem migrény. Podle počtu dnů v měsíci se záchvatem migrény se může jednat o migrénu s nízkým (1–2 migrenózní dny/ měsíc), středním (3–7 migrenózních dnů/ měsíc) a vysokým počtem (8–14) migrénozních dnů/ měsíc. Nejtěžší formou migrény je tzv. chronická migréna s 15-30 dny s bolestí hlavy měsíčně.

Léčba

Léčba migrény

Léčba migrény závisí na frekvenci (počtu migrenózních dnů za měsíc), intenzitě bolesti hlavy a zátěži z doprovodných příznaků. U pacientů, kteří trpí bolestí hlavy 4 a více dnů v měsíci, je obvykle nutné použít oba dva z následujících léčebných postupů:

  • Akutní léčba: k potlačení bolesti při záchvatu migrény. Pacient používá volně prodejné léky nebo léčiva předepsaná lékařem. Léky je potřeba při záchvatu migrény užít co nejdříve, nejlépe již v úvodu bolestí hlavy.
  • Profylaktická (preventivní) léčba: pravidelné a dlouhodobé užívání léčiva s cílem snížit počet migrenózních dnů. Většinou se jedná o léčiva ve formě tablet užívaná k léčbě jiných diagnóz (antihypertenziva, antiepileptika, antidepresiva), u nichž byl prokázán pozitivní vliv na migrénu. Tato (tzv. konvenční) profylaktická léčba spočívá v každodenním užíváním léků obvykle po dobu 3-6 měsíců.

Biologická léčba migrény

Pacientům s migrénou můžeme nabídnout moderní typ profylaktické léčby migrény pomocí monoklonálních protilátek. Protilátky jsou bílkoviny zamířené proti specifickému antigenu, v tomto případě proti peptidu nebo receptoru, které hrají klíčovou roli v rozvoji záchvatu migrény. Aby byla léčba účinná, je třeba protilátku aplikovat 1x měsíčně. Způsob aplikace je podobný jako u inzulinového pera a tak si je pacient po zaučení schopen lék aplikovat sám. Tento typ léčby je cílený, účinný a přitom bezpečný z pohledu velmi nízkého výskytu možných nežádoucích účinků. V ČR je tento typ léčby od roku 2020 plně hrazen ze zdravotního pojištění (po selhání konvenční profylaktické léčby minimálně dvěma typy léčiv).

Videopozvánka

LÉKAŘI

MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.

Absolvoval obor všeobecné lékařství na LF MU v Brně v roce 2011 a získal specializovanou způsobilost v oboru neurologie v roce 2017. V roce 2018 stážoval v Headache Science Center (Fondazione Mondino, Pavia) a účastnil se Migraine preceptorshipu v Danish Headache Center (Rigshospitalet, Kodaň). V roce 2019 vystudoval program Master in headache medicine (Università La Sapienza, Řím). Je členem výboru Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP.

Objednání vyšetření: 733 142 673

MUDr. Irena Novotná

V roce 1981 absolvovala LF JEP v Brně a svůj profesní život spojila s I. neurologickou klinikou. Účastnila se řady kurzů a odborných stáží se zaměřením na elektroencefalografii a epileptologii a organizuje tyto kurzy a semináře pro lékaře, farmaceuty, laboranty a sociální pracovníky. Dále se zabývá sociální a posudkovou problematikou u neurologických onemocnění, v oblasti léčby bolestí hlavy se věnuje zejména migréně.

AKTIVITY

Média

+ Někdy mám i osm záchvatů denně, říká pacient s cluster headache. Stisk.online 27.3.2023 

+ Cluster headache patří mezi nejhorší bolesti, jaké člověk může zažít. Regionální televize Jih 26.3.2023 

+ Den povědomí o cluster headache 2023. Český rozhlas Plus 21.3.2023 (úsek od 17:34) 

+ 21. březen – Den povědomí o nemoci cluster headache. Brnotoday 21.3.2023

+ Co je cluster headache? 21.3.2023 YouTube | Facebook

+ Bolest hlavy sebevrahů. Světový den této nemoci si připomeneme zítra. Brňan.cz 20.3.2023 

+ Dvacátý první březen je dnem povědomí o nemoci cluster headache. Centrumnews.cz 18.3.2023 

+ Cluster headache patří mezi nejhorší bolesti, jaké člověk může zažít. Tisková zpráva Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 17.3.2023 

+ Zda akutní léčba migrény pomůže, poznáte už do dvou hodin. Seznam Zprávy 15.10.2022

+ Migréna je nemoc, která velmi vzdoruje léčbě. Proženy.cz 12.10.2022 

+ Kde končí „normální“ bolest hlavy a začíná migréna? Podcast MUDr.ování 12.10.2022

+ Migréna a další bolesti hlavy. Česká televize, Sama doma 8.4.2022
1. díl  |  2. díl  |   3. díl

+Biologická léčba migrény je obrovským krokem kupředu, je účinná a bezpečná. Radio Proglas 14.12.2021

+ Bolesti hlavy a migréna. Česká televize, Dobré ráno 29.11.2021
1. díl  |  2. díl  |   3. díl

+ Pacienti s migrénou se často stahují do sebe a málokdo je opravdu chápe. Magazín ČD pro vás, 12/2021

+ Jak přežít migrénu. Vlasta 44/2021

+ Nerovný boj s migrénou. 100+1 Zázraky medicíny, 9/2021

+ Poradna Apetýtu: bolesti hlavy. Český rozhlas Brno 17.9.2021

+ Nejčastější dotazy o migréně. Medical tribune 12.4.2021

+ Významné léčebné novinky roku 2020. Tisková zpráva Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 31.3.2021

+ Migréna? Srovnatelná intenzita bolesti jako u zlomené ruky. Svatoanenské listy 1/2021, str. 8-9

+ Neurolog: Jak léčit migrénu? MF Dnes 18.2.2021

+ Nová biologická léčba migrény. Podcast Made in Brno 11.2.2021

+ Je vysmívaná, přitom ničí životy. Neurologové spustili web o migréně. idnes.cz 1.2.2021

+ Migréna nezabíjí, ale nenechá vás v klidu žít. Aktuálně.cz 26.1.2021

+ Migréna je zapomenutou epidemií, říká Pavel Řehulka Český rozhlas Plus 23.1.2021

+ Migrénu nelze bagatelizovat ani podceňovat Studio ČT24 21.1.2021 (úsek od 10:36)

+ Migréna je podceňovaná nemoc: brněnští lékaři o ní spustili informační web. www.denik.cz, 12.1.2021

+ Jak čelit migréně? Lidem pomůže nový web. Magazín M, 10.1.2021

+ Kteří lékaři vám pomohou s migrénou? www.migrena-kompas.cz

+ Poradna Apetýtu: bolesti hlavy. Český rozhlas Brno 17.7.2020

+ Migréna v Česku sužuje až milion lidí, pacienti zkouší nový lék. Český rozhlas, 29.10.2019

+ Migréna trápí mnoho lidí a často se jí snaží potlačit neúspěšně. Nyní jim svitla nová naděje. www.brnan.cz 10.8.2019

+ Světový den mozku – migréna. Česká televize, Dobré ráno 22.7.2019
1. díl  |  2. díl  |   3. díl

Publikace

+ Supraspinální a kognitivně-afektivní komponenta u bolestí hlavy. Řehulka P. Neurologie pro praxi 2022; 23: 367–371

+ Frekventní forma tenzního typu bolesti hlavy s perikraniální bolestivostí. Řehulka P. in Bolesti hlavy v kazuistikách, Štětkářová et al., nakladatelství Maxdorf 2022

+ Palpační vyšetření perikraniální bolestivosti. Řehulka P. Bolest 2022; 25: 49–52

+ Fatická porucha u migrény s aurou- videokazuistika. Jakubcová T, Řehulka P. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2021; 84/117: 486– 487

+ Burden and attitude to resistant and refractory migraine: a survey from the European Headache Federation with the endorsement of the European Migraine & Headache Alliance. Sacco S, Lampl C, Maassen van den Brink A et al. The Journal of Headache and Pain 2021; 22: 39

+ Komentář ke studii: Dlouhodobá účinnost a bezpečnost erenumabu v prevenci migrény – výsledky 5leté otevřené fáze randomizované klinické studie. Řehulka P. Farmakoterapie 2021; 17

+ Úskalí diagnostiky chronické migrény. Řehulka P. Neurologie pro praxi 2021; 22

+ Galkanezumab pro profylaktickou léčbu pacientů s migrénou. Řehulka P. Remedia 2021; 31: 30–36

+ Mezinárodní klasifikace orofaciální bolesti (ICOP) – oficiální český překlad prvního vydání. Řehulka P, Bartáková J, Hudečková M, Filipovský T, Kotas R, Nežádal T. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2020; 83/116: 602– 607

+ Klinické, psychologické a sociální překážky v léčbě migrény. Řehulka P. Farmakoterapie 2020; 16: 845

+ Indikátory kvality péče a jejich hodnocení v centru pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Řehulka P, Mikulenka P, Nežádal T. Bolest 2020; 23: 120–123

+ Socioekonomické dopady bolestí hlavy – příčiny a možnosti ovlivnění. Řehulka P, Vrubel M, Nežádal T, Brázdil M. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2020; 83/116: 499– 503

+ Prevence, diagnostika a léčba bolesti hlavy z nadužívání léčiv. Řehulka P. Neurologie pro praxi 2020; 21: 406–409

+ Bolesti hlavy, migréna, léčba a profylaxe. Novotná I. Praktické lékárenství 2020; 16: 63–66

+ The fifth cranial nerve in headaches. Edvinsson JCA, Viganò A, Alekseeva A et al. The Journal of Headache and Pain 2020; 21: 65

+ Persistent Post-Traumatic Headache: A Migrainous Loop or Not? The Clinical Evidence.  Labastida-Ramírez A, Benemei S, Albanese M et al. The Journal of Headache and Pain 2020; 21: 55

+ Bolesti hlavy, migréna, léčba a profylaxe. Novotná I. Neurologie pro praxi 2019; 20: 302–306

+ Farmakoterapie bolestí hlavy, zejména migrény. Novotná I. Praktické lékárenství 2013; 9: 53–56

+ Ketoprofen v léčbě tenzní bolesti hlavy a transformované migrény. Mastík J., Novotná I., Fasouli S. Bolest 2003; 4: 233–236

+ Valproát sodný v profylaktické léčbě migrény. Mastík J., Novotná I., Štoplová J., Klajblová I, Rektor I. Bolest 2001; 2: 78–82

Přednášky

+ Proč věnovat pozornost migréně? Řehulka P. 21. kongres Medicíny pro praxi v Olomouci, 20.4.2023, Olomouc

+ Anti-CGRP léčba u zvláštních skupin pacientů. Řehulka P. 13. sympozium o léčbě bolesti, 14.4.2023, Brno

+ Léčba migrény cílená na CGRP signalizaci. Řehulka P. 13. sympozium o léčbě bolesti, 14.4.2023, Brno

+ Anesthesia dolorosa- vývoj diagnostického konceptu. Řehulka P. 12. Severočeské algeziologické dny, 24.3.2023, Ústí nad Labem

+ Bolesti hlavy – diagnostika a léčba. Řehulka P. Kurz Základy neurologie, 21.3.2023, Brno

+ Posttraumatická trigeminová neuropatická bolest. Řehulka P. 35. slovenský a český neurologický zjazd, 18.11.2022, Bratislava

+ Rezistentní a refrakterní migréna. Řehulka P. M & M days, 7.10.2022, Brno

+ Nové strategie v léčbě bolestí hlavy. Řehulka P. Seminář pro neurology, 29.9.2022, Břeclav

+ Tenzní typ bolesti hlavy- epidemiologie, diagnostika a léčba. Řehulka P. 3. Česká neurologická akademie, 23.9.2022, Jihlava

+ Péče o pacienty s bolestí hlavy v Jihomoravském kraji. Řehulka P. Seminář pro zdravotníky, 16.6.2022, Brno

+ Novinky v léčbě migrény. Řehulka P. Seminář pro neurology, 2.5.2022, Blansko

+ Kožní alodynie a perikraniální bolestivost u migrény. Řehulka P. 12. sympozium o léčbě bolesti, 22.4.2022, Brno

+ Diagnostika bolestí hlavy. Řehulka P. Seminář pro internisty, 7.4.2022, Brno

+ Palpační vyšetření perikraniální bolestivosti. Řehulka P. 34. český a slovenský neurologický sjezd, 31.3.2022, Olomouc

+ Léčba migrény u pacientů s nízkou compliancí. Řehulka P. 34. český a slovenský neurologický sjezd, 30.3.2022, Olomouc

+ Akutní a profylaktická léčba migrény. Řehulka P. Odborný seminář, 3.11.2021, Brno

+ Léčba cílená na TRPV1, TRPA1 a CGRP receptor v každodenní praxi. Řehulka P. 3.11.2021, Brno

+ Tenzní typ bolesti hlavy. Řehulka P. Odborné edukační sympozium Migraine Academy, 21.10.2021, Praha

+ Chronická bolest hlavy, migrena. Podmínky preskripce biologické léčby. Novotná I. 52. neurofarmakologické sympózium, 15.10.2021, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

+ Ošetřovatelská péče u pacientů s bolestí hlavy. Řehulka P. Přednáška pro zdravotníky,14.10.2021, Brno

+ Faktory ovlivňující včasné zahájení biologické léčby migrény. Řehulka P. 11. sympozium o léčbě bolesti, 9.4.2021, Brno

+ První vydání Mezinárodní klasifikace orofaciální bolesti (ICOP). Řehulka P. 11. sympozium o léčbě bolesti, 8.4.2021, Brno

+ Bolesti hlavy – diagnostika a léčba. Řehulka P. Kurz Základy neurologie, 15.3.2021, Brno

+ Placebo a nocebo fenomén při profylaktické léčbě migrény. Řehulka P. 17. sympozium praktické neurologie, 18.11.2020, Brno

+ Socio-ekonomické dopady bolestí hlavy. Řehulka P. Seminář „Management migrény v praxi“, 21.10.2020, Brno

+ Migréna, indikace biologické léčby v profylaxi. Novotná I. Nemocnice Kyjov, 16.10.2020, Kyjov

+ Moderní léčba migrény. Řehulka P. Vojenská nemocnice Brno, 13.10.2020, Brno

+ Pravidla preskripce biologické léčby u migrény. Novotná I. Nemocnice Břeclav, 23.9.2020, Břeclav

+ Primární bolesti hlavy, možnosti profylaktické terapie. Novotná I. Nemocnice Znojmo, 18.9.2020, Znojmo

+ Léčba migrény a bolest hlavy z nadužívání léčiv. Řehulka P. Pracovní odpoledne Spolku farmaceutů v Brně při České farmaceutické společnosti ČLS JEP, 26. 2. 2020, Brno

+ Moderní léčba migrény. Řehulka P. Seminář nemocnice Vyškov, 23. 1. 2020, Vyškov

+ Diferenciální diagnostika bolestí hlavy. Novotná I. Seminář nemocnice Vyškov, 23. 1. 2020, Vyškov

+ Bolest hlavy z nadužívání léčiv – prevence, diagnostika a léčba. Řehulka P. Seminář „Centrová péče v terapii migrény“, 21. 1. 2020, Brno

+ Léčba migrény. Klajblová I. Seminář „Centrová péče v terapii migrény“, 21. 1. 2020, Brno

+ Předávkování sumatriptanem – kazuistika. Řehulka P. 33. český a slovenský neurologický sjezd, 30. 11. 2019, Praha

+ Migréna, hormonální antikoncepce a riziko ischemických mozkových příhod. Klajblová I. 33. český a slovenský neurologický sjezd, 30. 11. 2019, Praha

+ Fremanezumab – monoklonální protilátka k léčbě migrény. Řehulka P. Seminář „Novinky v léčbě migrény – biologická léčba“, 21. 11. 2019, Brno

+ Úvod do problematiky profylaktické léčby migrény. Novotná I. Seminář „Novinky v léčbě migrény – biologická léčba“, 21. 11. 2019, Brno

+ Nová éra v léčbě migrény – monoklonální protilátky. Řehulka P. 23. kongres nemocničních lékárníků, 16. 11. 2019, Olomouc

+ Novinky v diagnostice a léčbě migrény. Řehulka P. Seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, 5. 10. 2019, Brno

+ Moderní léčba migrény. Řehulka P. Seminář I. neurologické kliniky FNuSA a LF MU v Brně, 20. 9. 2019, Brno

+ Kontroverze: Bolesti z nadužívání analgetik – detoxikace? Řehulka P. 16. sympozium praktické neurologie, 14. 6. 2019, Brno

+ Migréna a hormonální kontracepce. Klajblová I. 10. sympozium o léčbě bolesti, 6. 4. 2019, Brno

+ Profylaktická léčba migrény v současnosti. Řehulka P, Mastík J. 31. český a slovenský neurologický sjezd, 25. 11. 2017, Brno

PŘÍBĚHY PACIENTŮ

„Migréna je jako tchyně. Chodí bez ohlášení a na zavolání, kdykoliv se vám to v životě nejméně hodí.“

 

— Příběh Lucie

„Migréna mne provází celý život. Beru ji jako svoji životní přítěž, ale nehodlám se jí podřizovat.“

 

— Příběh Martina

„Přála jsem si, aby měly mé děti jinou maminku. Když migréna odezněla, přišla mi ta myšlenka absurdní.“

 

— Příběh Simony

„Migréna mne donutila učinit rozhodnutí, která bych jinak neudělala.“

 

— Příběh Moniky

„Děti mi dávaly ke dveřím hořký čaj, suchý rohlík a pět piškotů. To byla moje obživa i na několik dní.“

 

— Příběh Jany

„Migrénou trpí každý sedmý člověk. Pokud jste se s ní nesetkali doma, určitě řádí u vašich sousedů nebo kolegů.“

 

— Rozhovor s Pavlem Řehulkou

KONTAKT

Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy
I. neurologická klinika FNuSA a LF MU v Brně

Objednání vyšetření: +420 733 142 673